Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 125

 

Steeds meer mensen beseffen dat er een onmiskenbare spirituele kant zit aan een psychose. Een psychose volgt vaak op een periode waarin je heel zeker wist hoe alles zat. Je begreep en doorzag de kosmos op een heel diep, of heel hoog niveau. Je zag de samenhang van alles en was er volkomen door in vervoering. Een negatieve variant doet zich voor als je een levensveranderende, of heel erg angstige gebeurtenis of periode meemaakte (in je huidige leven, je jeugd of zelfs een voorgeboortelijke herinnering). Of je was erg eenzaam en de angst en de verwarring slopen er langzaam in.

Of een psychose een ziekte is, kan een heet hangijzer zijn. Soms meer voor je omgeving, soms meer voor jezelf. Eigenlijk is een psychose eindeloos veelkleurig. Kleuren die mooi zijn, maar ook schakeringen van oneindig donker. Een psychose heeft weliswaar onmiskenbare fysieke kenmerken, maar is in de kern een energetisch fenomeen. Je energieveld is op zijn zachtst gezegd in beweging, ook al zijn er bij sommigen momenten van intense stilte en eenheidservaring en als de uitputting toeslaat, kan het grijs het volledig overnemen.

De afgelopen decennia heeft Merel de Waard zich beziggehouden met onderzoek naar psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief. Naast literatuuronderzoek en vragenlijsten, heeft ze daarbij gebruik gemaakt van kwalitatieve methodes zoals interviews en observatie. Dit heeft geresulteerd in een aantal case-studies waaruit waardevolle inzichten naar voren zijn gekomen over de verhouding spiritualiteit, energetische geneeskunde en psychosegevoeligheid.

Het onderzoek loopt nog. De voorlopige inzichten deelt Merel in haar scholingen. Meer over dit en andere onderzoeken vind je op de website van het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde. Meer over haar visie op psychose en spiritualiteit vind je op de website van haar praktijk Lied van de Merel

In de online cursus ‘Psychose en spiritualiteit’ gaan we in op de samenhang van psychosesymptomen en spirituele ervaringen, maar ook de rol van trauma, voeding en leefstijl. Daarnaast bespreken we aanvullende behandelingen en de relatie tussen reguliere en complementaire zorg.

In de cursus horen we ervaringen van mensen vroeger en nu. Daarbij gaat het niet alleen om de ervaring als geheel, maar duiken we in specifieke thema’s van cliënten uit de praktijk van de docent. Verhalen zijn opgetekend met toestemming van de cliënten en voor publicatie onherkenbaar gemaakt door ze te clusteren en anonimiseren.

Daarnaast bekijken we psychose vanuit regulier én complementair perspectief. Onderdeel hiervan is een uitleg van het menselijk energieveld en de plaats van trauma en spirituele ervaringen daarin. Er is een overzicht met laagdrempelige tips voor zelfbehandeling op het gebied van voeding, leefstijl, energie, trauma en spiritualiteit.

Merels eboek ‘Mijn geest is als los zand in de wind; psychose vanuit spiritueel perspectief’ is onderdeel van de cursus en hoef je dus niet apart aan te schaffen. Heb je het eboek al aangeschaft en wil je ook graag de online cursus volgen? Neem contact met haar op voor korting.

Praktisch

Je krijgt elke week een nieuwe les. De cursus bestaat uit 19 lessen.

Inkomenskorting aanvragen

Therapeut?

Ben je therapeut en wil je leren hoe je mensen met psychosegevoeligheid kunt ondersteunen in aanvulling op hun reguliere behandeling?

Je kunt je certificaten ‘Energetisch traumatherapeut’ en ‘Complementair ondersteuner psychose en spiritualiteit’ halen met het traject Psychose, trauma en spiritualiteit.