Janneke Cooijmans is ergotherapeut en energetisch therapeut. In haar Praktijk Sensikids in Schijndel werkt ze met kinderen en hun ouders die problemen ondervinden in de prikkelverwerking.

Vanuit haar achtergrond als ergotherapeut heeft ze jarenlange ervaring met Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek. In 2014 is ze deze kennis en ervaring gaan combineren met Energetische Therapie.

Al snel bleek dat er een grote kracht ligt in het combineren van deze twee behandelwijzen en vonden veel ouders en kinderen hun weg naar haar praktijk. Om de grote vraag te kunnen beantwoorden is het haar wens geworden kennis te delen en over te dragen, zodat er een netwerk ontstaat van energetisch kindertherapeuten die samen de kinderen van deze tijd kunnen ondersteunen.

Janneke heeft praktijkonderzoek gedaan naar de inzet van energetische therapie bij Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek. Ze ontwikkeld momenteel een behandelprotocol onder de paraplu van het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde.

Janneke’s cursus

Sensorische Informatieverwerking vanuit Energetisch Perspectief – online

Problemen in de prikkelverwerking is een veel voorkomende hulpvraag bij kinderen in de basisschoolleeftijd. In de reguliere zorg wordt dit Sensorische Informatieverwerkingsproblemen genoemd.

Sensorische Informatieverwerking is een normaal ontwikkelingsproces wat start vanaf de conceptie en rond de leeftijd van 7 jaar is afgerond. Wanneer dit proces niet goed verloopt heeft dit directe invloed op de ontwikkeling van het kind en kunnen er problemen ontstaan op het gebied van motoriek, gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Doel van deze nascholing is het overdragen van de theorie van Sensorische Informatieverwerking en wat het verband is met het menselijk energieveld.

Lees meer