Seksueel misbruik in de kindertijd is een zeer urgent en ernstig probleem. Erover praten is een allereerste, belangrijke stap in het verwerkingsproces. Wanneer omstanders en hulpverleners meer kennis hebben over de schade en de gevolgen van de schade, staat men steviger. Door middel van haar lessen wil Jeannette Dijkstra kennis overdragen die hulpverleners helpt om het onderwerp seksueel geweld bespreekbaar te maken.

Nadat Jeannette vele jaren op de operatiekamer van een groot academisch centrum heeft gewerkt, is ze een opleiding tot transpersoonlijk therapeut gaan volgen. Al snel kreeg ze veel cliënten met seksueel trauma. Ze merkte dat wat ze tijdens haar opleiding had geleerd niet werkte bij dit specifieke trauma. Ze ging op zoek en vond een hoog gespecialiseerde opleiding tot traumaseksuoloog. Dat werk doet ze nu al jaren met veel passie.

Daarnaast werkt ze als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit in een academisch ziekenhuis, en verzorgt ze na- en bijscholing voor vertrouwenspersonen, leidinggevenden en HR personeel.

De cursus van Jeannette

Seksueel misbruik, sta naast je cliënt!

Het onder ogen komen van seksueel misbruik (in de kindertijd) is vaak een langdurig proces. Mijn missie is therapeuten en hulpverleners in de breedste zin van het woord, bewust te maken van de schade en de gevolgen van de schade zodat men “vertrouwd” is met het trauma seksueel geweld.

Lees meer