Studie-uren 26
ECT’s 1

Het onder ogen komen van seksueel misbruik (in de kindertijd) is vaak een langdurig proces. Er bestaat een sterke tegenkracht tegen uitspreken, zichtbaar zijn en inzien dat het veel schade veroorzaakt. Dit speelt zowel bij het slachtoffer als bij de omstanders. Het is nodig dat het slachtoffer stopt met bagatelliseren en inziet dat het schadelijk is geweest wat hem/haar is aangedaan. Dat is een zeer belangrijke stap aan het begin van het verwerkingsproces.

Mijn missie is therapeuten en hulpverleners in de breedste zin van het woord, bewust te maken van de schade en de gevolgen van de schade zodat men “vertrouwd” is met het trauma seksueel geweld. Dit helpt de hulpverlener om stevig te gaan staan en het gesprek hierover niet uit de weg te gaan. Dit helpt overlevers om met hun verhaal tevoorschijn te komen. Een therapeut die niet wegkijkt maar durft te blijven is van grote betekenis. Maar hiervoor moet de therapeut wel “tools” in handen krijgen. Een van die gereedschappen is kennis over het trauma. Wat doe je wel en wat doe je niet.

Als therapeut kom je vaak dicht bij de ervaring van de client. Soms zijn energetische waarnemingen lastig in woorden uit te drukken. Toch is het heel belangrijk dat de therapeut dit leert wanneer het over seksueel misbruik gaat. Door seksueel misbruik in de kindertijd komt het kind naast de wereld te staan. Een kind is geen kind meer, het heeft iets zeer schokkends meegemaakt en mag er vervolgens niet over praten. Dit geheim is een zeer grote schadepost. Als therapeuten moeten wij dit kind van toen, helpen woorden en uitdrukking te geven aan wat onzegbaar is. Daarvoor is het nodig dat wij zelf, als mens en therapeut weet hebben van deze “verborgen wereld”.

Einddoelen van de cursus

  • De cursist kent de relevante best practice voor traumaverwerking in de setting van een energetische praktijk. Met name heeft de cursist kennisgenomen van het seksueel misbruik trauma en wat de verschillen zijn met trauma waar geen sprake is van een seksuele component.
  • De cursist heeft de kennis in huis om een cliënt met trauma succesvol en veilig te behandelen in samenwerking met de reguliere hulpverleners. De cursist heeft na de training ook toegang tot een netwerk van hulpverleners die kennis hebben over traumaseksuologie.
  • De cursist heeft oog voor het eigen proces en de invloed daarvan op de behandeling. Het eigen ongemak en opvattingen over dit thema spelen een belangrijke rol in deze training
  • De cursist beschikt over de vaardigheden om een traumaverwerkingstraject veilig en succesvol te laten verlopen binnen de grenzen van de eigen expertise en passend bij de vooropleiding. Waar nodig verwijst de therapeut door naar een gespecialiseerde hulpverlener of werkt daarmee samen.

Toelatingseisen

Het is belangrijk dat de cursist in staat is te reflecteren op eigen gevoelens, oordelen en aannames. Ook het ongemak dient niet vermeden te worden. De scholing is gericht op zorgverleners in de breedste zin van het woord. In de eerste plaats voor therapeuten die werken met innerlijke structuren, overtuigingen en overlevingsstrategieën. Tevens zijn alle mensen die met mensen werken welkom, omdat seksueel misbruik overal voorkomt.

Gerelateerd:

Traject Energetisch Traumatherapeut

Traject Energetisch Traumatherapeut

  Studie-uren 36 ECT's 1,5 Om als energetisch therapeut veilig trauma te kunnen behandelen in aanvulling op de reguliere zorg, is het belangrijk dat je voldoende kennis hebt van traumabehandeling, samenwerking met de reguliere zorg, valkuilen en rode vlaggen, én...

Lees meer
Retraite trauma, psychose en spiritualiteit

Retraite trauma, psychose en spiritualiteit

Retraite 26 - 30 juni 2023 (Mogelijk om je verblijf te verlengen tot 3 juli, inclusief privé sessie) "We zijn onze pijn niet. Pijn en weerstand lossen vanzelf op als we ze niet vasthouden, als we bereid zijn met nieuwe ogen te kijken en onze gevoelens de stroom te...

Lees meer
Trauma vanuit energetisch perspectief – online

Trauma vanuit energetisch perspectief – online

  Studie-uren 12 ECT's 0,5 In ons leven maken we soms dingen mee die ons voor altijd bij blijven. Het liefste denken we er niet meer aan, maar oude wonden die niet willen helen, kunnen ons overdag en ‘s nachts in onze slaap nog pijn doen. Nachtmerries,...

Lees meer
Masterclass Trauma Energetics with William Redpath

Masterclass Trauma Energetics with William Redpath

This class will take place when enough participants have registered. William Redpath, energy healer, trauma therapist and author of ‘Trauma-energetics©’ and ‘Trauma for beginners’, has developed a method based on non-intentionality and following the natural trauma...

Lees meer
Groepssessie energetische traumaverwerking

Groepssessie energetische traumaverwerking

We zijn onze pijn niet. Pijn en weerstand lossen vanzelf op als we ze niet vasthouden, als we bereid zijn met nieuwe ogen te kijken en onze gevoelens de stroom te laten volgen die diep in ons aanwezig is. Wat er overblijft, zijn wij, precies zoals we zijn. Rustend in...

Lees meer